При статичното електричество по повърхността на тялото се натрупва електрически заряд.

Когато, например, някой скача нагоре и надолу върху трамплин, заради триенето между краката и повърхността на трамплина той събира допълнително електрони. По тази причина косата често стърчи нагоре във въздуха: всички отрицателни заряди, които са са натрупали по тялото, се отблъскват един друг.

Но когато човекът докосне с пръстите си някой друг всички тези допълнителни електрони “прескачат” от неговия пръст към пръста на другия и се получава добре познатия ни шок от статичното електричество.

По същия начин, когато докоснете дръжката на вратата, милиони допълнителни електрони “прескачат” към дръжката (или обратно), и ви удрят със слаб електрошок. 

Източник: Science Alert