Три български проекта, целящи да намалят смъртността при засегнати от рак на гърдата, са получили финансиране от Европейския съюз в размер на общо над 1 млн. евро през последните години. Чрез своите проучвания, подходи и съвместна работа с учени от цяла Европа екипите зад MaXIMA, Phasetomo и HypoSense работят в посока подобряването на методите за диагностика и лечение на болестта. В колаборация с учени от Италия и Белгия, българският екип на MaXIMA създава база данни с реалистични 3D модели на злокачествени тумори на гърдата, които могат да усъвършенстват съвременните диагностични техники и да направят ранното откриване на болестта значително по-лесно. От тази година базата данни е достъпна за редица изследователски екипи, лекари и производители на медицинска апаратура.

Ракът на гърдата е най-разпространената форма на рак сред жените и тази с най-високи нива на смъртност. Всяка година над 400 000 нови случаи на жени, засегнати от рак на гърдата, са регистрирани в Европа и това прави нуждата от развитие на технологиите за диагностика, лечение и превенция изключително голяма. Борбата с болестта е сред основните приоритети на Европейския съюз, затова от 2007 г. насам са инвестирани близо 536 млн. евро в общо 1 154 проекта, целящи да подобрят превенцията, диагностиката и лечението. Три от тях са български и са осъществени в партньорство с водещи институции и екипи от Европа.

Ключова информация за рака на гърдата в Европа (EU28):

  • 405 000 жени, диагностицирани с рак на гърдата в Европа всяка година
  • 1 от 8 жени в Европа развива рак на гърдата в някакъв момент от живота си
  • Ракът на гърдата е най-често разпространената форма на рак сред жените - 27% от всички случаи в Европа според данни на СЗО
  • Над 1 млн. евро инвестирани в български проекти, борещи се с болестта
  • 1 154 европейски проекта в областта на рака на гърдата, финансирани общо с близо 536 млн. евро от 2007 г. насам

Подобряване на диагностиката и лечението на рака на гърдата в Европейския съюз

Финансирането на научни проекти и проучвания в областта на рака на гърдата е основен фокус за Европейския съюз. Тази подкрепа позволява на специалисти от редица държави-членки да обменят опит, знания и идеи с експерти от други страни, превръщайки Европа в лидер по отношение на съвместните инициативи за борба с болестта. Партнирайки си, екипите от цяла Европа имат възможност да подобрят методите за диагностика, лечение и превенция чрез иновативните си проучвания и подходи. Усилията на Европейския съюз не спират дотук. Чрез Европейската инициатива срещу рака на гърдата (ECIBC) ЕС наложи стандарти във всички страни-членки за цялостен скрининг, диагностика и грижа, които увеличават шансовете за успешно лечение и оцеляване на пациентите с 18%.

България с ключова роля в борбата с болестта

В този контекст български учени си сътрудничат със своите колеги от цяла Европа, обединени от общата цел да подобрят техниките за диагностика на рака на гърдата.

Туининг проектът MaXIMA, ръководен от екипа на доц. Кристина Близнакова в колаборация с научни екипи от Италия и Белгия, е пример именно за българския научен потенциал в областта и ключовата роля на инвестицията на ЕС. MaXIMA е финансиран с 998 050 € по програма „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. Проектът обединява усилията на водещи учени от 3 европейски държави и има реалния потенциал да допринесе значително за усъвършенстването на технологии за диагностика на рак на гърдата. Работейки съвместно, екипите се фокусират върху създаване на база данни с реалистични 3D модели на злокачествени тумори на гърдата, чрез които могат да се усъвършенстват съвременните техники, като тримерна и фазово-контрастна мамография. Това от своя страна може да направи ранното откриването на болестта не само възможно, но и по-лесно. От тази година свободен достъп до базата имат и други изследователски екипи, лекари и производители на медицинска апаратура. Наред с научноизследователската дейност, екипът работи и върху създаването на мобилно приложение за оценка на риска от заболяване на рак на гърдата. Идеята е натрупаните знания да са в полза на жените и превенцията на болестта. Приложението е разработено и е в процес на оценка от медицински експерти, преди официално да бъде пуснато на пазара. Повече за проекта може да бъде открито тук.

Проектът Phasetomo е предшественик на MaXIMA и ръководен отново от доц. Близнакова. Проектът е получил финансиране в размер на 100 000 € и е приключил в средата на 2016 г. Целта му е била да бъде създаден симулационен инструмент за генериране на фазови контрастни изображения, както и 3D алгоритъм за фазово контрастна томосинтеза на гърдата (използвани по-късно и като част от MaXIMA). Повече за проекта може да бъде открито тук.

Проектът HypoSense от друга страна обединява усилията на шест държави, сред които и България. Инвестицията в българските партньори по проекта, СУ „Св. Климент Охридски“, е в размер на 403 162,50 €, като проектът все още не е приключил. Целта на научните екипи е да разработят широко приет и неинвазивен метод за проследяване на прогресията на рака на гърдата в ранните етапи. Това от своя страна ще помогне на лекарите и специално на онколозите да вземат по-осведомено решение за нужната терапия, така че тя да помогне оптимално. Повече за проекта може да бъде открито тук.