Учените са засекли странно квантово движение, което се е случило при електрони, които са пътували между атомните слоеве на материали.

Вместо да пътуват от горния до долния слой през средата, електроните са били хванати да изчезват от горния слой и да се появяват на долния слой частица от секундата по-късно, без никаква следа, че са съществували междувременно.

Този странен нов феномен може да се използва  за да се създадат нови Ван Дер Ваалс-ови материали, които комбинират уникални наноматериали, за да произведат удобни нови свойства. Надеждата е, че един ден те ще дадат качествено нов тласък на електрониката и технологии като слънчевите клетки.

Ван дер Ваалсовите сили са странни квантови сили, които правят неща като да позволяват на някои видове гекони да се катерят по стъкло.

Но също така действат между молекулите, когато между тях няма традиционни йонни или ковалентни връзки. 

Източник: Science Alert