Изключително рядък екземпляр от първото издание на фундаменталния труд на Айзък Нютън Philosophiae Naturalis Principia Matematica ще се обяви на търг от къщата Кристи в Ню Йорк на 14 Декември, и експертите предричат, че ще се продаде за около 1 милион долара.

Текстът е бил напечатан преч 1687 година и полага основите на съвременната физика, Нютоновия закон за универсалната гравитация и Нютоновата формулировка на Кеплеровите закони за планетарното движение.

Само 400 екземпляра от първото издание са били напечатани.

“Тази книга е ключова не просто за историята и развитието на науката; това е една от най-великите книги, които някога са били публикувани в света,” казва Кейт Мор, шеф на библиотеката на Кралското Дружество.

“Тя е била изключително влиятелна за приложението на математиката към основни проблеми на физиката.”

Източник: Science Alert