Ниски температури и одеало от мрак са предизвикали измирането на динозаврите преди около 66 милиона години, според ново изследване, което твърди, че процесът на измирането е бил много по-сложен, отколкото сме предполагали преди.

Учените отдавна предполагат, че облак от прах, който е бил издигнат от удара на астероид, е избил тези древни създания. Но новите симулации показаха, че е имало и други фактори, които са изграли много значима роля за измирането.

Изследователи от Потсдамския Институт за Влияние върху Климата в Германия смятат, че капки от сярна киселина, които са се формирали в горната част на атмосферата след удара на астероида, са довели до дълъг период на глобално застудяване, което много от видовете динозаври не са могли да понесат.

Дългосрочното изстудяване, което е било причинено от серните аерозоли е било много по-значимо за масовото измиране от праха в облака, който е стоял в атмосферата само за известен и то кратък период от време,” обяснява един от учените, Юлия Бругер.

Източник: Science Alert