Безкрайността е другото име на безгранично. Но концепцията за безкрайността далеч не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед, предава Мениджър Нюз.

1. Според правилата на безкрайността има безкраен брой четни и нечетни числа. Въпреки това сборът на нечетните числа ще бъде равен точно на половината от общия брой.

2. Безкрайност плюс едно е равно на безкрайност. Безкрайност минус едно е равно на безкрайност. Безкрайност по две е равно на безкрайност. Безкрайност, разделена на две е равна на безкрайност. Ако извадим безкрайност от безкрайност, тогава резултатът не е съвсем ясен, но безкрайността, разделена на безкрайност, вероятно се равнява на единица.

3. Учените са установили, че в познатата ни Вселена съществуват 1080 субатомни частици, колкото до момента са установени. Много учени смятат, че Вселената е безкрайна, а учените, които са скептични по отношение на тази идея, все пак допускат такава възможност.

4. Ако Вселената е безкрайна, от математическа гледна точка следва, че някъде там има точно копие на нашата планетата, на която атомите - двойници заемат точно същата позиция, както на нашата планета. Шансът за съществуването на такъв вариант е незначителен. Но в една безкрайна Вселената това не само че е възможно, но следва да е и задължително и то безкраен брой пъти, при условие, че Вселената е все така безкрайно безкрайна.

5. Все пак, не всеки е убеден, че Вселената е безкрайна. Израелският математик, професор Дорон Зелбергер е убеден, че числата не могат да се увеличават безкрайно и съществува такова огромнио число, към което ако добавим единица ще получим нула. Въпреки това, това число и неговата стойност лежат далеч отвъд човешкото разбиране и вероятно то никога няма да бъде намерено и доказано. Това вярване е основният принцип на математическата философия, известна като "Ултрабезконечност".

По материали от abcfact