Трима души отиват в хотел. Рецепционистът им казва, че стаята струва 30 долара. Всеки плаща по 10$, преди да се настани. Рецепционистът осъзнава, че им е дал стая за 25$ и праща един от помощниците да върне 5$ на настанилите се.

Помощникът си задържа 2$, защото не знае как да раздели 5 на 3 и всеки от настанилите се получава по 1$ обратно.

В крайна сметка всеки от тях е платил по 9$ за стаята. 3 по 9$ = 27, и 2$ за помощника - 29$ .

Къде е липсващият долар?

Ще намерите отговора на следващата страница.