Срещнали се двама, разприказвали се, по едно време единият попитал:

- А какво прави жена ти? После се сетил, че жената е починала и продължил непринудено:

- Все в същото гробище ли си е?