Главното - не давай категорично неблагоприятни прогнози. Например, вчера ме пита един клиент, ще спечели ли на изборите. Аз му отговорих:"Ако действаш активно и упорито, без да се плашиш от трудностите, то да. Но всичко зависи от теб..."

На следващия един при младия астролог идва клиент.

- Скоро ли ще пукне тъща ми?

- Ако действаш активно и упорито, без да се плашиш от трудностите, то да. Но всичко зависи от теб...