Проективните личностни тестове са доста популярни сред психолозите. Те включват двусмислени картини, които провокират различни емоции у отделните хора и по този начин разкриват техните скрити емоции и вътрешни конфликти.

Това е различно от "обективния тест", в който отговорите се анализират според универсални стандарти.

В следващите редове ще ви представим подобен проективен тест.

Готови ли сте? Вижте тази картинка за не повече от 10 секунди и ни кажете какво виждате (ще намерите какво значи вашият отговор на следващата страница).