Gallery

Дори и при това положение, самият град е отворен само за няколко часа през деня. Фотографите, които искат да посетят мястото впоследствие, могат да го направят с подходящото разрешително.

Снимка: Emma McEvoy

Gallery

Макевой разказва пред Tech Insider, че когато е искала да се сдобие с разрешително, офисът е бил затворен. Съответно – тя е трябвало да открие друг начин, за да влезе.

Снимка: Emma McEvoy

Gallery

„Трябваше да се промъкна в града, за да направя снимките на фона на красивата златиста светлина при изгрев и залез слънце“, обяснява фотографката.

Снимка: Emma McEvoy

Gallery

Нейната любима снимка е на тази синя стая.

Снимка: Emma McEvoy

Gallery

Нейният най-любим момент обаче е „чувството, че целият град бе на мое разположение“. Макевой се е разхождала из стаите с ефирна бяла рокля, за да създаде подобни омайващи автопортрети. 

Снимка: Emma McEvoy