В началото царял хаос, в който били замесени всички елементи в едно. Той бил във вид на океан, но мръсен като блато, което покривало цялата земя. В този подобен на блато океан пораснала вълшебна тръстика, която стигнала до небето и от която се родил бог. На този бог скоро му доскучало, защото бил съвсем сам, и започнал да създава и други божества. Наричали ги със сборното име Котоаматсуками. От тях най-интересни били Идзанами и Идзанаги.

Един ден, докато разглеждали с любопитство света под себе си, се заели да разбъркват мътните води с копията си. Когато измъкнали копията си, буци кал паднали обратно в океана. Постепенно започнали да се втвърдяват и така се образувала земя – Япония – с отделни земи, които нарекли острови.

Решили да слязат на тези острови, за да ги разгледат отблизо. Оженили се и си родили деца. Синът им Ебису станал бог на рибарите. Имали и две дъщери. По-голямата, Аматерасу, се превърнала в Слънце, а  по-малката, Цукийоми – в Луна. Те имали още един син, Сусано-уо, който заради буйния си нрав станал бог на ветровете и ураганите.

Когато Аматерасу родила своето първо дете, той станал император на Япония и се вярва, че всички императори произхождат от него и имат божествено потекло.

Цветелина Велчева