Според ново проучване на изследователи от Колежа по медицина и хирургия към Колумбийския университет "Вагелос" химикали, които се натрупват във влагалището и могат да произхождат от продукти за лична хигиена, могат да допринесат за спонтанно преждевременно раждане.

Проучването на 232 бременни жени установява, че шепа небиологични химикали, открити преди това в козметични и хигиенни продукти, са силно свързани с преждевременното раждане.

"Нашите открития показват, че трябва да разгледаме по-внимателно дали често срещаните експозиции в околната среда всъщност причиняват преждевременни раждания и ако е така, откъде идват тези експозиции", казва съавторът на изследването Тал Корем, доктор по медицина, доцент в Програмата за математическа геномика и катедрите по системна биология и акушерство и гинекология в Колумбийския университет. "Добрата новина е, че ако тези химикали са виновни, може да е възможно да се ограничи това потенциално вредно излагане."

Изследването е публикувано на 12 януари в Nature Microbiology.

Преждевременното раждане, т.е. раждането преди 37-ата седмица от бременността, е причина номер едно за смърт на новородено и може да доведе до различни здравословни проблеми през целия живот. Две трети от преждевременните раждания настъпват спонтанно, но въпреки обширните изследвания няма методи за прогнозиране или предотвратяване на спонтанното преждевременно раждане.

Няколко проучвания показват, че дисбалансът във вагиналния микробиом има роля при преждевременното раждане, както и при други проблеми по време на бременността. Въпреки това изследователите не са успели да възпроизведат връзката между конкретни популации от микроорганизми и неблагоприятните резултати от бременността.

Изследователският екип, ръководен съвместно от Корем и д-р Мааян Леви от Университета на Пенсилвания, решава да погледне по-обширно на вагиналната микросреда, като разгледа нейния метаболом. Метаболомът е пълният набор от малки молекули, които се намират в определена биологична ниша, включително метаболити, произведени от местните клетки и микроорганизми, и молекули, които идват от външни източници. "Метаболомът може да се разглежда като функционално отчитане на екосистемата като цяло", казва Корем. "Профилирането на микробиома може да ни каже кои са микробите; метаболомиката ни доближава до разбирането на това какво правят микробите."

В настоящото проучване изследователите измерват над 700 различни метаболита в метаболома от втория триместър на 232 бременни жени, включително 80 бременности, които са приключили преждевременно.

Проучването открива множество метаболити, които са значително по-високи при жените, родили преждевременно, отколкото при тези, които са родили в пълен срок.

"Няколко от тези метаболити са химикали, които не се произвеждат от хора или микроби - това наричаме ксенобиотици", казва Корем. "Те включват диетаноламин, етил-бета глюкозид, тартарат и етилендиаминтетраоцетна киселина. Въпреки че не установихме източника на тези ксенобиотици при нашите участници, всички те могат да бъдат открити в козметичните и хигиенните продукти."

Алгоритъм за прогнозиране на преждевременно раждане

Използвайки модели за машинно обучение, екипът разработва и алгоритъм, базиран на нивата на метаболитите, който може да предскаже преждевременно раждане с добра точност, което може да проправи пътя към ранна диагностика.

Въпреки че прогнозите са по-точни от моделите, базирани на данни за микробиома и характеристики на майката (като възраст, ИТМ, раса, история на преждевременно раждане и предишни раждания), новият модел все още се нуждае от подобрение и допълнително валидиране, преди да може да се използва в клиниката.

Въпреки настоящите ограничения, казва Корем, "нашите резултати показват, че вагиналните метаболити имат потенциала да предсказват месеци предварително кои жени има вероятност да родят по-рано".

Източник: Medical Xpress