Попитали Радио Ереван:

- Има ли живот на Марс?

Радио Ереван:

- И там няма...