Изследователският Марс Орбитър на НАСА е открил ледено отлагане с повече вода, отколкото има в Голямото езеро в Северна Америка.

Марс може и да няма вече реки и океани, но под повърхността му има все още големи количества вода, заключени в ледени отлагания, които евентуално един ден биха могли да послужат на една човешка колонизаторска програма.

Последното открито отлагане на дебелина, достигащо до 170 метра, е било открито след анализирне на данни от 600 сканирания на Утопия Планиция, регион на планетата със средна ширина.

“Това отлагане е вероятно подостъпно от другата замръчнала вода на Марс, защото е на сравнителни ниска ширина и лежи в плоска, равна област, където кацането на космически кораб би било много по-лесно в сравнение с други области.”

Източник: Science Alert