1. Колко е стара Вселената?

а. 1,37 млн. години;
б. 13,7 млн. години;
в. 13,7 млрд. години;
г. 137 млрд. години.

2. Какво разбират астрономите под “инфлация”?
а. Разширяването на Вселената със скорост, по-висока от тази на светлината, малко след Големия взрив;
б. Взаимното унищожаване на материя и антиматерия малко след Големия взрив;
в. Ускореното всмукване на материя от черни дупки;
г. Процеси във вътрешността на звезда, които водят до избухването на свръхнова.

3. През коя година е открита първата екзопланета, т.е. първата планета извън нашата Слънчева система?
а. 1990 г.;
б. 1992 г.;
в. 1994 г.;
г. 1996 г.

4. Пространството между звездите в Млечния път не е свободно от материя. Колко протона средно съдържа 1 куб. см междузвездно пространство?
а. 1;
б. 10;
в. 100;
г. 1000.

5. Звездите могат да бъдат с различна големина. Колко пъти най-големите по маса звезди във Вселената са по-големи от най-малките?
а. 100;
б. 1000;
в. 100 000;
г. 1 000 000.

6. С каква скорост Земята обикаля около Слънцето?
а. 3 км/сек;
б. 30 км/сек;
в. 300 км/сек;
г. 3000 км/сек.

7. На колко години е Слънцето?
а. 2,5 млрд. години;
б. 4,5 млрд. години;
в. 6,5 млрд. години;
г. 8,5 млрд. години.

8. Какво представлява кафявото джудже?
а. Последният етап към черна дупка;
б. Специална форма на извънземен живот, какъвто е описван в научната фантастика;
в. Подобна на Земята планета, на която може да има живот;
г. Звезда, която не излъчва светлина.

9. Каква е температурата на повърхността на Слънцето?
а. 3000 градуса по Целзий;
б. 6000 градуса по Целзий;
в. 9000 градуса по Целзий;
г. 12 000 градуса по Целзий.

10. Кое е особеното на небесния обект Сагитариус А?
а. Това са останките от експлозия на свръхнова, която китайски астрономи са наблюдавали и описали през 185 г. сл. н.е.;
б. Фиктивна звезда, която писателят Дъглас Адамс описва в серията романи „Пътеводител на галактическия стопаджия”;
в. Източник на радиация в центъра на нашата галактика, идентичен с черна дупка;
г. Най-близката до нашата Слънчева система радиогалактика на южното небе. Източник на излъчването на радиовълни е черна дупка.