Учените откриха, че тъмната материя е играла много по-малка роля в галактиките по време на ранната Вселена.

Ново изследване е наблюдвало шест големи звездо-формиращи галактики от ранните периоди на Вселената.

Данните показали, че тогава тъмната материя е била много по-малко, отколкото наблюдваме сега.

Типичните галактики, които са се формирали по време на настоящата ера от развитието на Вселената, като нашата галактика Млечния Път, имат ефективен радиус (яркият регион, който излъчва половината от светлината на Галактиката) от около 50 до 80% тъмна материя, докато по-старите галактики изглеждат съдържат не повече от 10%.

Защо се наблюдава такава разлика не е добре разбрано, но учените смятат, че една от причините може да е поради фака, че тези ранни галактики са били предмет на повече постоянни “вливания” на обикновена материя в сравнение с по-късно формираните галактики, и това е довело до по-малкото количество тъмна материя в тях.

По-ранните галактики са и много “по-турболентни” от от-късните.

Източник: Unexplained Mysteries