Физикът Робърт Дейкграаф обяснява как малките разлики в теориите за пространството и времето може да разкрият как изобщо е възникнал животът. Ето какво разказва той:

„За да разберем вселената, трябва да съберем двете основни идеи, които лежат в основата на съвременната физика. От една страна е теорията за относителността на Айнщайн. Това описва най-големите структури във вселената що се отнася до изкривяването на времето и пространството. От друга страна имаме квантовата теория. Която много успешно описва елементарните частици. Но тя също има проблеми.

Например в квантовата механика никога не знаем какво ще се случи. Най-доброто, което можем да направим, е да изчислим вероятността нещо да се случи. Ако погледнем в най-далечното минало на вселената и видим бебешката снимка на вселената, виждаме само малки точки. И всички тези точки в крайна сметка прерастват в галактики, в които има милиони звезди и планети като нашата.