Ако можеше да се оцелее след пътешествие във вътрешността на черна дупка, къде точно бихте се оказали накрая?

Много вероятно подобно пътешествие не би било добра идея. Обикновено образуващи се след колапса на особено масивна звезда под влияние на собствената й гравитация, тези мистериозни обекти от космоса притежават толкова силно гравитационно привличане, че дори светлината не може да се измъкне (след като достигне на определено растояние от дупката, разбира се).

Какво точно би се случило с някой, който би “влетял” в черна дупка, остава неясно и обект на множество научни и не толкова научни спекулации, но често подхвърляния термин “спагетифициран” е достатъчно красноречив за това, какво може да се случи с подобен смелчак.

Днес обаче, учени от Университета във Валенсия, Испания, акцентират върху известна теория, според която черните дупки вместо само да привличат материя “навътре” към точка в безкрайността, известна като “сингулярност”, може да се окажат входни врати към други, отдалечени региони в космоса. Теорията използва популярния термин “червейови дупки”.

Тези червейови дупки могат да бъдат миниатюрни – например по-малки от атомно ядро – но все пак достатъчни, за да пренесат пътешественик, ако жертвата е била предварително достатъчно добре “пресована”.

“Нашата теория по естествен път разрешава няколко висящи досега проблема от интерпретациите на електрически-заредените черни дупки,” казва Др. Гонзало Олмо от университета.

“На първо място, ние разрешаваме т.н. проблем на сингулярността, тъй като сега има “врата” в центъра на черната дупка, и откъдето простраството и времето могат да “продължат”.

Биологичното оцеляване след пътешествие през такава дупка не се адресира от новата теория.

Източник: Unexplaines Mysteries