Учените скоро ще започнат пътешествието по разкриването на една от най-големите мистерии в съвременната физика: те ще търсят нова частица, наречена “тъмен фотон”.

Според хипотезите се предполага, че тъмните фотони хвърлят мост между видимата материя, която изгражда всичко около нас, и тъмната материя, мистериозната невидима тъкан, за която се смята, че се крие по неразбран досега начин из цялата Вселена. 

Ако хипотезата за тъмната материя се потвърди, тогава се очаква да има и друга, непозната сила, която да работи във вселената, освен гравитацията, чрез която тъмната материя да взаимодейства с видимата материя.

Предсказанията на учените са, че тази сила може да бъде пренасяна от частици, наречени за момента “тъмни фотони”, които пренасят непознатото взаимодействие по начин, подобен на начина, по който фотоните пренасят електромагнитната сила. 

Източник: Science Alert