Често религиите стават повод  за разединение и противопоставяния между хората. Вместо да възпитава ценности, морал, любов към ближния, се случва така, че понякога правят хората агресивни, нетърпими към различието.

Омнизъм е убеждението, че никоя религия не познава и не предлага абсолютната истина, нито че има само един Бог. Вместо това поддържа тезата, че истината може да се намери във всички религии заедно.

Хората, които поддържат това убеждение, се наричат ​​омнисти. Много омнисти казват, че всички религии съдържат истини, но че нито една не предлага всичко, което е истина.

Днес омнизмът се позовава повече на приемането на легитимността на всички религии. Нито подкрепя, нито се противопоставя на определени вярвания за Бог, а вместо това утвърждава необходимостта човек да достигне до собствено разбиране на реалността въз основа на личен опит, ангажираност, съпреживяване, вникване във философията за живот на другите, както и приемане на различията.