Оптимистичното мислене може да промени зоните на мозъка, които се свързват с чувството на тревожност. Орбифронталният кортекс (ОФК) е област, която играе важна роля както по отношение на тревожността, така и на оптимизма. 

Невроучени са открили, че хората с оптимистична нагласа имат по-голям орбифронтален кортекс. Изследването им е вдъхновено от установения по-рано факт, че по-малкият орбифронтален кортекс е свързан с по-високо равнище на тревожност. 

„Искахме да поемем в обратната посока – казва ръководителят на изследването д-р Санда Долкос. „Ако има свиване в областта на орбифронталния кортекс при хората с тревожни разстройства, какво би означавало при здрави хора тази област да е по-голяма?“

Резултатите показват, че оптимизмът е връзката между тревожността и размера на ОФК. Те идват от сканиране на мозъка на 61 души, при които също така са проучени равнищата на оптимизъм, тревожност и емоционалното състояние. 

„Може да си кажете – ясно, има връзка между орбифронталния кортекс и тревожността. Какво трябва да направя, за да намаля тревожността?“

И нашият модел показва, че част от отговора е да се работи чрез оптимизма. Оптимизмът е един от факторите, върху които трябва да се фокусираме. 

„Ако можете да тренирате реакциите на хората, теорията е, че в продължение на по-дълъг период, способността им да контролират реакциите си на моментна база в крайна сметка ще бъде отпечатана в структурата на мозъка им.“

Източник: PsyBlog