Що се отнася до хората, мен ме интересува не това, което са, а това, което могат да станат.

Жан-Пол Сартр (1905 — 1980) е френски писател и философ. Отличен е с Нобелова награда за литература през 1964 г.