Омар Хаям е ирански (персийски) енциклопедист, математик, поет, философ, лекар и астроном. Известен е със своя „Рубаят", сборник от рубаи.

Философията на Омар Хаям, доколкото е публично известна, често се отклонява от официалните догми на исляма. Не е сигурно дали той вярва в съществуването на Бог или не, но се противопоставя на възгледа, че всяко конкретно събитие или явление е резултат от божествена намеса. Той не вярва и в някакви награди или наказания в задгробния живот. Вместо това смята, че природните закони обясняват всички явления в наблюдаемия свят.

Видимите отклонения на възгледите на Хаям от ортодоксалността са причина многократно да дава обяснения за отношението си към исляма. Той е принуден да направи поклонение в Мека, за да докаже привързаността си към религията.

В негова чест нека си припомним 30 от най-великите му мисли.

"Колкото по-ниско е душата на човек, толкова по-високо вирнат е носа му."

"Радвай се на този момент. Този момент е твоят живот."

"Тоз, който бит е от живота – повече ще постигне."

"Разкъсай всичко, дето ще ти тежи из път, без тежките окови по-леко се върви."

"Старай се да живееш в мига летящ така, че да не изпиташ ти тъга, обърнал се назад."

"За един ден ние не можем да променим живота си, но за един ден можем да променим мислите си, които винаги водят до промяна в живота."

"Не задържай това, което си отива и не отблъсквай това, което идва. Тогава щастието само ще те намери."

"Сприятелиш ли се с глупака, не ще се отървеш от срам."

"Най-скъпият подарък за една жена... внимание. Просто внимание."

"Тоз, който сълзи лял е – той искрено се смее."

"Падналите духом умират преждевременно."

"Откъснатото цвете трябва да бъде подарено. Започнатото стихотворение трябва да бъде дописано. А любимата жена трябва да е щастлива..."

"Не трябва, не тъжи, не падай в остра злост ти! На тоя свят не сме дошли на гости."

"Подари себе си на този, който ще бъде благодарен, който ще те разбира, обича и цени!"

"Не казвай на Бог че имаш проблеми. Обърни се към проблемите и кажи че има Бог!"

"Не се страхувайте да загубите тези, които не се побояха да загубят вас. Колкото по-ярко горят мостовете зад гърба ви, толкова по-светъл е пътят пред вас!"

"Аз не се обиждам на хората, а просто променям мнението си за тях. Можеш да извадиш човека от калта, но не бива да вадиш калта от човека. Той трябва да го направи сам."

"По-добре да приемеш от мъдреца отрова, отколкото от глупака лекарство."

"Когато видиш човек в беда, не си мисли, че животът му преживява изпитание. Това изпитание се отнася и за теб. Каква ще е постъпката ти към него? Ще му помогнеш или ще се отвърнеш."

"Откъснах цвете и то умря. Хванах пеперуда и тя умря. И тогава разбрах, че да се докоснеш до красотата можеш само със сърцето."

"Никога не ме е отблъсквала бедността на човека, а неговите бедни мисли и душа."

"Не бързай да помагаш на онзи, който не те е молил за това. Не тичай със съвет при онзи, който не ти го е искал. Цени себе си, своята дума, своите мисли."

"Адът и раят са на небето, твърдят фарисеите. Погледнах в себе си и разбрах, че те лъжат. Адът и раят не са кръгове в двореца на мирозданието. Адът и раят са двете половини на душата."

"Единствено на себе си душата остава май длъжник."

"Страстите не могат дълго време да дружат с искрената любов."

"Замислената душа е склонна към самота."

"Когато тя те попита дали я обичаш, не е, защото не ти вярва, а да се успокои сърцето й. Жена е. Достатъчно е да й го кажеш само веднъж, за да го помни цял живот. Но дори да й го кажеш хиляда пъти, ще иска да го чуе и за хиляда и първи път."

"Не прави зло – то ще се върне, не плюй в кладенец – вода оттам ще пиеш, не обиждай с по-ниския от тебе ранг – ще се наложи за нещо да го молиш."

"Не е ли смешно, че днес можеш всичко да купиш, а вечен живот все още не се купува?"

"Може да се съблазни мъж, който има жена, може да се съблазни мъж, който има любовница, но не бива да се съблазнява мъж, който има любима жена":

За да изживееш мъдро живота си, да знаеш трябва много, но за начало две важни правила помни: по-добре гладувай, но не яж каквото и да е, и по-добре бъди сам, отколкото с когото ти попадне."