„Злото в света се дължи на факта, че човек е безнадеждно неосъзнат.“ (Карл Густав Юнг)

Карл Густав Юнг е швейцарски психолог и психиатър от немски произход, близък сътрудник на Зигмунд Фройд от 1907 до 1912 г. Създава направление в психологията, наречено „аналитична психология“. Юнг изследва и пише за митология, религия, антропология, приказки, алхимия, сънища и др.