Ян Амос Коменски за образованието

09 юли 2017 г., 00:02
726

F.jarabica / Shutterstock.com

"Образованието трябва да бъде вярно, пълно, ясно и трайно."

Ян Амос Коменски - чешки религиозен деец, мислител и общественик.

Ключови думи:
Коментари