"Образованието трябва да бъде вярно, пълно, ясно и трайно."

Ян Амос Коменски - чешки религиозен деец, мислител и общественик.