„Според най-новото и най-голямо в световен мащаб изследване на Jojn Hattie за учебните часове, visible learning, при което са оценени анкетите с общо 250 милиона души от училища, най-важният фактор за успеваемостта на едно обучение е отношението учител – ученик“, заяви пред „Мениджър Нюз“ доц. Гюнтер Шрикер - един от най-видните представители на прочутата „Школа Хелингер”.

Останалите 135 фактора, изследвани като форма на обучение – например финанси, електронна техника за преподаване, задачи за домашно и размер на класната стая. Те обаче играят малка роля, категоричен е той.

А кой е факторът с най-вредно влияние върху учениците? Изненадващо, това се оказва т.нар. повтаряне – т.е. изключването на учениците от техните класове.