Вместо виц: Из "Речник на дявола" на Амброуз Биърс

18 февруари 2019 г., 01:00
2425

Снимка: o.przybysz / Shutterstock

Зъболекар: Фокусник, който пъхвайки метал в устата ти, измъква от джоба ти монети.

Барут: Средство, използвано от цивилизованите народи за уреждане на споровете.

Безстрашие: Едно от най-характерните качества на мъжа, който се намира в безопасност.

Мишка: Животно, което осейва пътя си с припаднали жени.

Философия: Маршрут, по който се срещат многобройни пътища, водещи отникъде заникъде.

Ключови думи:
Коментари