Видео: Опасен номер на Цирк Дю Солей

14 ноември 2017 г., 11:20
125

Снимка: musicalryo / Shutterstock

Летенето не е присъщо на хората без приспособления, като апарати или крила. Но тези циркови артисти сякаш не забелязват закона за гравитацията. Вижте един от най-опасните номера на известния Цирк Дю Солей ето тук.

Ключови думи:
Коментари