Англичанин и швед играят голф. Покрай тях минава траурна процесия. Англичанинът спира играта, сваля си каскета и стои така, докато отминава процесията. После пак хваща стика.

- Какъв трогателен жест от Ваша страна - забелязва шведът.

- Това не е жест! Ние бяхме женени почти 25 години...