- Заплатата ми е с четири нули!

- Супер. А други цифри има ли?