Жена крещи на мъжа си:

- Ще съжаляваш. Ще те напусна! Той пита:

- Кое от двете?