Питат радио "Ереван":

- Как е бъдеще време на глагола прозявам се?

- Спя.