- Тате, познай как се казва възпитателката ми в детската градина? Започва с буквата „Л“.

- Людмила?

 - Не…

- Лиляна?

- Не.

- Лазарина?

- Неее…

- Не знам. Как се казва?

- Леля Мария.