Неизправност: Вкусът на бирата не се усеща, изчезнало чувство за наслада. Халбата е прозрачна на светлина. 
Причина: Халбата е празна. 
Начин за отстраняване: Да се намери някой, който да купи още бира.

Неизправност: Вкусът на бирата не се усеща, изчезнало чувство за наслада. Ризата е мокра от яката надолу. 
Причина: Устата не е отворена или халбата се поднася неправилно към устата. 
Начин за отстраняване: Необходими са редовни тренировки пред огледалото.

Неизправност: Краката са студени и мокри. 
Причина: Неправилно положение на халбата. 
Начин за отстраняване: Да се поставя халбата така, че пяната да е насочена към тавана.

Неизправност: Краката са топли и мокри. 
Причина: Недостатъчен контрол над пикочния мехур. 
Начин за отстраняване: Да се застане около куче с каишка. След няколко минути да се поиска от стопанина му бира за обезщетение.

Неизправност: Подът се размива. 
Причина: Гледате пода през дъното на празната халба. 
Начин за отстраняване: Да се намери някой, който да купи още бира.

Неизправност: Подът се клати. 
Причина: Неустойчиво място за сядане, без облегалка. 
Начин за отстраняване: Да се постави под сакото метла с дръжката надолу, за създаване на допълнителна опора.

Неизправност: Подът се движи. 
Причина: Носят ви. 
Начин за отстраняване: Ако носенето не е към друга бирария, да се вика за помощ. За обезщетение да се иска бира.

Неизправност: Луминесцентни лампи на стената. 
Причина: Паднали сте по гръб. 
Начин за отстраняване: Да се помоли някой да ви постави в седнало положение.

Неизправност: Нищо не се вижда, в устата си имате счупена цигара. 
Причина: Паднали сте по корем. 
Начин за отстраняване: Виж по-горе.

Неизправност: Наоколо бързо се стъмва. 
Причина: Бирарията затваря. 
Начин за отстраняване: Да се разбере от хората наоколо къде се намира най-близката работеща бирария.

Неизправност: Събуждате се в мокро, студено и твърдо легло. 
Причина: Паднали сте в канавка. 
Начин за отстраняване: Да се пита за часа някой минувач. Ако бирарията е отворена, да се отиде там. Ако не, да се продължи спането.