- Здравейте, аз съм вашето такси, тук съм, идвайте.

- Не съм поръчвала такси!

- Времената са тежки, сами си търсим клиенти!