– Каква несправедливост! Разумът на човека не участва при трите най-важни събития в живота му.

– Какви събития?

– Раждането, женитбата и смъртта.