Ако ти се скъсат горните три копчета на ризата - на любов е.

Ако ти се скъсат долните три копчета - на диета е.