Три рядко срещани явления:

- Кълбовидна мълния.

- Двойна дъга.

- Три работещи каси в ЛИДЛ.