Вчера в банката един вика: “Това е обир!”.

Всички се стреснахме, а касиерката казва: “Господине, ще си платите ли вноската по кредита?”