Две баби седят на пейка пред блока:

- Параскево, какъв ден сме днес, ма?

- От де да знам, ма! Те всеки ден ги сменят...