- Ще дойдеш ли на сватбата ми?

- Разбира се.

- Чудесно! Мъж намерих, сега остава само рокля да си купя...