Тя:- Спомняш ли си, когато ти беше лошо и аз ти направих супа?Той:- Спомням си, че първо ми направи супата, а след това ми стана лошо.