Тя:

- Спомняш ли си, когато ти беше лошо и аз ти направих супа?

Той:

- Спомням си, че първо ми направи супата, а след това ми стана лошо.