Изпит по физика. Професорът и студентът стоят един срещу друг с ръце на масата.

- Кажете ми, колега, в какви единици се измерва електрическият ток - пита професорът.

Студентът поглежда в лявата си шепа и казва:

- В ампери.

Професорът поглежда в лявата си шепа и казва:

- Правилно. Кажете ми сега, колега, в какви единици се измерва напрежението.

Студентът поглежда в дясната си шепа и казва:

- Във волтове.

Професорът поглежда в дясната си шепа и казва:

- Правилно. Кажете ми колега, в какви единици се измерва мощността - и хваща ръцете на студента.

- Амиии... въъъв... секунди - отговаря студентът и хваща ръцете на професора.

- Амиии... правилно.