- Откога работите в нашата фирма?

- От момента, в който ме заплашиха с уволнение.