Домакинът:

- Гъби искате ли да ви сложа?

Гостът:

- Не, аз гъбите обичам само да ги събирам.

Домакинът:

- Ами ако искате, мога да ги разхвърлям по земята.