Жена крещи на мъжа си:

- Пак ли отиваш да се наливаш в кръчмата?! Другата седмица трябва да плащаме наема!

Мъжът отвръща:

- Спокойно, дотогава ще се върна...