Баба съветва внука:

- Синко, стани военен. Дорде разберат, че нищо не става от теб, си станал майор. Дорде се чудят какво да те правят... си станал за пенсиониране.