Един шофьор достигнал бляскавите порти на Рая. Свети Петър го потърсил в голямата си книга и му казал да си вземе златен жезъл и копринена роба и да влиза.

Следващият на опашката бил свещеник. Свети Петър го потърсил в книгата си, повдигнал вежди и казал:

- Хубаво, ще те пусна, но вземи тази най-обикновена роба и дървения жезъл.

- Но аз съм човек на вярата. Даде на шофьора на такси златен жезъл и копринена роба. Със сигурност би трябвало да има някаква грешка.

- Виж, това е Рая. Тук се интересуваме от резултатите. Когато ти проповядваше, хората спяха. Когато шофьорът на такси караше, хората в колата му се молеха.