Това е когато не можете да се разберете кой да я свърши.